منابع دکتری

الف) بینش (نظریه)

- کتاب نظریه های ریتزر ؛ لویس کوزر؛ راب استونز ؛ ریمون آرون ؛ ایان کرایب ؛ گولدنر(اص)

- کتاب نظریه های توسلی ؛ اندیشه های گیدنز و مکتب انتقادی(هابرماس)، پیر بوردیو

نظریه های توسعه پیت و ویک ترجمه ازکیا، مبانی جامعه شناسی و... سیف اللهی(فر)

- کتاب نظریه های تنهایی ؛ آزاد ارمکی ؛ سه گانان کاستلز ؛ ( وی )

ب) روش تحقیق و آمار

- کتاب های دکتر ساروخانی (3 جلد) ؛ کندوکاو رفیع پور ؛ کرلینجر ؛ علی دلاور ؛ روش های کمی و کیفی ، آمار پاشاشریفی، آمار دی واس، آمار با آزمون های کامپیوتری منصورفر ؛ تکنیک ها و آمار قاضی طباطبایی ؛( اص )

- نمونه گیری سرایی ؛ زهره سرمد و همکاران ؛ طراحی پیشنهاد پژوهش ترجمه چاوشیان؛ آزمون آماری با spss ساعی (فر)

- جزوه های درسی ودادهیر ؛ کاظمی پور و... (وی)

پ) زبان

در مطالعه ی زبان متون و کتب زیادی وجود دارد. به نظر و پیشنهاد من بهترین راه مطالعه ی زبان ، استفاده از ژورنال های تخصصی جامعه شناسی است. هم دارای زبانی تخصصی-علمی هستند و هم حاوی کلمات مورد استفاده در جامعه شناسی اند وهم اغلب سطح متوسط و استانداردی دارند. متنوع و به روزند.(اص)

برای اصطلاحات هم آخر کتاب جامعه شناسی گیدنز و هورتون هم مفیدند.(فر)

ت) حوزه های تخصصی 1 و 2 (با تکیه بر بررسی مسائل ایران ، توسعه... )

بررسی مسایل ایران معیدفر ؛ خانواده و ارتباطات ساروخانی ؛ کتب دکتر ازکیا ؛

کتب مربوط به جامعه شناسی جنگ،پزشکی،روانشناسی اجتماعی،انحرافات و آسیب ها،مدیریت و توسعه...

+ نوشته شده در  شنبه سیزدهم اسفند ۱۳۹۰ساعت 11:4  توسط فضه اکبری   |